Κωνσταντίνα Ζορμπαλά
Ελλάδα


Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας