Edward Russell - Walling


O Edward Russell - Walling είναι συγγραφέας και εκδότης, με ειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα οικονομικά. Έχει συνεργαστεί με πολλές εφημερίδες, όπως τους Times, το New Statesman, τους Financial Times, και έχει εκδώσει οικονομικά περιοδικά. Ζει στο Λονδίνο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας