Heinrich W. Pfeiffer


Ο Heinrich W. Pfeiffer, S.J. γεννήθηκε στο Tubingen στις 22 Φεβρουαρίου του 1939, τελείωσε το γυμνάσιο το 1958 και σπούδασε ιστορία τέχνης, κλασική αρχαιολογία και φιλολογία των ρωμανικών γλωσσών στη φιλοσοφική σχολή του Tubingen. Ταξίδεψε για σπουδές στην Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, φοίτησε στο Freie Universitat του Δυτικού Βερολίνου, διακόπτοντας τις σπουδές του το 1963 όταν μπήκε ως δόκιμος μοναχός στο Τάγμα των Ιησουιτών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Pullach, στο Μόναχο της Βαυαρίας, και στη Θεολογική Σχολή του Παπικού Γρηγοριανού Πανεπιστημίου της Ρώμης. Το 1969 χρίστηκε ιερέας στο Βερολίνο. Το 1970 πήρε πτυχίο Θεολογίας στη Ρώμη. Σπούδασε το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, παρουσιάζοντας τη διπλωματική του εργασία με θέμα "Zur Ikonographie von Raffaels Disputa" (Επί της έριδας για την εικονογραφία του Ραφαέλου). Διετέλεσε τακτικός καθηγητής στο Παπικό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο, διευθυντής της Ανώτερης Σχολής για τα Εκκλησιαστικά Μνημεία Τέχνης και μέλος της Παπικής Επιτροπής για τα Εκκλησιαστικά Μνημεία Τέχνης. Σήμερα είναι καθηγητής της ιστορίας της χριστιανικής τέχνης στη Σχολή Ιστορίας και Εκκλησιαστικών Μνημείων Τέχνης στο Παπικό Γρηγοριανό Πανεπιστήμιο.
Έχει ταξιδέψει σε διάφορες χώρες ως προσκεκλημένος ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας