Ευτέρπη Σ. Φλόκα
Ελλάδα


Η Ευτέρπη Σ. Φλόκα είναι φιλόλογος και μεταπτυχιακή φοιτήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει άριστα τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) και ασχολείται με τη διδασκαλία, τη μετάφραση και τη μεταπτυχιακή της εργασία στην ετυμολογία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Τίτλοι:
Μεταφραστής