Ελένη Πρόκου
Αθήνα
Ελλάδα


Η Ελένη Πρόκου γεννήθηκε στην Αθήνα και ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Reading της Αγγλίας και τις διδακτορικές της σπουδές στο Institute of Education – University of London. Είναι καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο εστιάζει στην ανάλυση και ερμηνεία των πολιτικών στην ανώτατη εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων / διά βίου μάθηση. Είναι αντιπρόεδρος της Comparative Education Society in Europe και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια