Ειρήνη Χαρ. Αλεξίου
Ελλάδα


Η Ειρήνη Χαρ. Αλεξίου είναι δασολόγος-περιβαλλοντολόγος.

Τίτλοι:
Εισηγητής