Θόδωρος Παρασκευόπουλος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η σύγχρονη Ακροδεξιά είναι τέκνο του σύγχρονου καπιταλισμού[ Theodor W. Adorno, Όψεις της νέας ακροδεξιάς ]"Η Αυγή" 22/1/2023
Για μια ιστορική, υλιστική θεωρία των αξιών της Αριστεράς[ Αριστείδης Μπαλτάς, Ονόματα του κομμουνισμού ]"Η Εποχή" 10/6/2018
Οι ιδέες μας δεν έγιναν ή δεν παρέμειναν αξίες[ Αριστείδης Μπαλτάς, Ονόματα του κομμουνισμού ]"Η Αυγή" 10/6/2018
Εκτός από την κρίση υπάρχει και ο ιμπεριαλισμός[ Γιάννης Μηλιός, Ιμπεριαλισμός, χρηματοπιστωτικές αγορές, κρίση ]"Η Εποχή" 9/10/2011