Σπύρος Μαρκέτος
Ελλάδα


Ο Σπύρος Μαρκέτος είναι ιστορικός, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση