Σπύρος Μαρκέτος
Ελλάδα


Ο Σπύρος Μαρκέτος είναι ιστορικός, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής