Κική Νικηφορίδου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πώς η γλώσσα διαμορφώνει τη σκέψη[ Δήμητρα Κατή, Ο γνωσιακός ρόλος της γλώσσας ]"The Books' Journal" τχ.51Ιανουάριος 2015