Βασιλική Γρηγοροπούλου
Ελλάδα


Η Βασιλική Γρηγοροπούλου γεννή8ηκε στην Αθήνα και αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, οι σπουδές και οι μελέτες της επικεντρώθηκαν στη νεότερη φιλοσοφία του 17ου και 18ου αιώνα. Στη διδακτορική της διατριβή ασχολήθηκε με το φιλοσοφικό σύστημα του Σπινόζα. Διδάσκει φιλοσοφία και φιλοσοφία της αγωγής στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Έχει διδάξει νεότερη φιλοσοφία στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκτός από μια σειρά άρθρων σχετικά με τον Χομπς, τον Σπινόζα, τον Ντεκάρτ, και τον Ρουσσώ, έχει δημοσιεύσει τη μελέτη "Γνώση, πάθη και πολιτική στη φιλοσοφία του Σπινόζα" (Αλεξάνδρεια, 1999) και έχει επιμεληθεί το έργο του Σπινόζα "Πραγματεία για τη διόρθωση του νου" (Πόλις, 2000).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια