Μανώλης Μαραγκούλης
Ελλάδα


Ο δρ. Μανώλης Μαραγκούλης είναι διευθυντής του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και υπεύθυνος του εκεί Μουσείου (οικίας) του Κ.Π. Καβάφη.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής