Μαίρη Ν. Σταματιάδου
Ελλάδα


Η Μαίρη Ν. Σταματιάδου είναι καθηγήτρια ιατρικής βιοφυσικής. Ζει στην Αθήνα. Έχει διδάξει κβαντική βιοφυσική στην Ιατρική Σχολή του SUNY/B (Buswell Professor of Medicine, SUNY/B Medical School) και είναι Ομότιμη Ερευνήτρια Α΄ Βαθμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής