Μανώλης Περάκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Φιλοσοφία: Τα κλασικά κείμενα[ Nigel Warburton, Φιλοσοφία: Τα κλασικά κείμενα ]www.philosophica.gr 30/12/2017
Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία[ Livio Rossetti, Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία ]www.philosophica.gr Νοέμβριος 2016
Εισαγωγή στη φιλοσοφία[ Νίκος Αυγελής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία ]www.philosophica.gr Αύγουστος 2014
Γουορμπάρτον: Τα βασικά της φιλοσοφίας[ Nigel Warburton, Φιλοσοφία: τα βασικά ]www.philosophica.gr 5/10/2012
Ο Κύκλος της Βιέννης[ Γιώργος Ρουσόπουλος, Ο Κύκλος της Βιέννης ]www.philosophica.gr 15/12/2011
Τα προβλήματα της φιλοσοφίας[ Bertrand Russell, Τα προβλήματα της φιλοσοφίας ]Περιοδικό "Κριτικά" τχ.2Δεκέμβριος 2010