Αθανάσιος Τριλιανός
Ελλάδα


Ο Θανάσης Τριλιανός είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λέσβο. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια: Hartford, Trinity College και Connecticut των Η.Π.Α., απ'όπου έλαβε τα πτυχία: Master of Education, Six Years Program Certificate (Προδιδακτορικό) και Doctor of Philosophy στις Επιστήμες της Αγωγής. Δίδαξε σε Γυμνάσια και Λύκεια της Λέσβου και της Αττικής, στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, στη ΣΕΛΔΕ Αθηνών, στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στη Φιλοσοφική Σχολή και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Υποδιευθυντής, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Μαρασλείου Διδασκαλείου, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει βιβλία, άρθρα, μελέτες και έρευνες παιδαγωγικού και διδακτικού περιεχομένου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής