Μαρία Ν. Αλβέρτη
Ελλάδα


Η Μαρία Αλβέρτη είναι ιστορικός και εργάζεται στην Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων (ΕΔΙΑ).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια