Θωμάς Ψήμμας
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Τα παιδιά του κενού[ Raphaël Glucksmann, Τα παιδιά του κενού ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" Σεπτέμβριος 2020
Η διυποκειμενική φύση των ηθικών και πολιτικών αρετών[ Corine Pelluchon, Ηθική της υπόληψης ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 24/8/2020
Η εμπορευματική τυραννία της ευτυχίας[ Edgar Cabanas, Ευτυχιοκρατία ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 23/7/2020
Η επίδραση της φορολογικής πολιτικής στις κοινωνικές ανισότητες[ Emmanuel Saez, Ο θρίαμβος της αδικίας ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 8/6/2020
Το προσφυγικό ζήτημα ως διακύβευμα δημόσιας πολιτικής[ Δημήτρης Κ. Χριστόπουλος, Αν το προσφυγικό ήταν πρόβλημα, θα είχε λύση ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 16/5/2020
Hans Kelsen - John Dewey: προοπτικές και αδιέξοδα της σχετικιστικής θεώρησης του δικαίου[ John Dewey, Φιλελευθερισμός και κοινωνική δράση ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" τχ.148Απρίλιος 2020
Η πολιτική, συνταγματική και κοινωνικοοικονομική διάβρωση της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης[ Αλέξανδρος Κεσσόπουλος, Η αυτοκτονία του δήμου ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 6/6/2019
Οι κοινοί τόποι της αντιδραστικής ρητορικής[ Albert O. Hirschman, Η αντιδραστική ρητορική ]https://marginalia.gr τχ.6Οκτώβριος 2018
Τα φαντάσματα του καιρού μας: Η μετα-πολιτική αξία της μετριοπάθειας[ Νικόλας Α. Σεβαστάκης, Φαντάσματα του καιρού μας ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 11/12/2017
Σπινόζα και δημοκρατία: Η κανονιστική αδυναμία της «δύναμης»[ Άρης Ι. Στυλιανού, Ο Σπινόζα και η δημοκρατία ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 23/3/2017