Πολυξένη Γεωργάκη
Ελλάδα


Η Πολυξένη Γεωργάκη είναι αρχαιολόγος-ξεναγός, συσντηρήτρια μνημείων πολιτισμού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλοι:
Συγγραφέας