Κωνσταντίνα Κόντσα
Ελλάδα


Η Κωνσταντίνα Κόντσα είναι αρχαιολόγος-κοινωνική ανθρωπολόγος, επιμελήτρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας