Μιράντα Σοφιανού
Ελλάδα


Η Μιράντα Σοφιανού γεννήθηκε στην Αθήνα από Μικρασιάτες γονείς.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Ανθολόγος