Ιωάννης Αρβανιτίδης
Ελλάδα


Ο Ι. Αρβανιτίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οπτική, Φασματοσκοπίες Raman, IR, και απορρόφησης, καθώς και Φασματοσκοπίες ακτινών Χ με τη χρήση ακτινοβολίας Σύγχροτρον.

Τίτλοι:
Συγγραφέας