Παναγιώτης Γ. Ανδρεσάκης
Ελλάδα


Ο Παναγιώτης Ανδρεσάκης είναι πτυχιούχος ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Σπουδών (University of Kent at Canterbury) και της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Το 2003 αποφοίτησε από το Τμήμα Γενικής Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και έκτοτε εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνισμού & Ναυτιλίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας