Ειρήνη Αβραμοπούλου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Απουσία: μια πολιτική έννοι[ Συλλογικό έργο, Απουσία ]www.chronosmag.eu τχ.23Απρίλιος 2015