Γιάννης Κ. Σμυρνιωτάκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Διασκευαστής
Ανθολόγος