Ευαγγελία Δ. Μπουμπουγιατζή
Ελλάδα


Η Ευαγγελία Δ. Μπουμπουγιατζή σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο Τμήμα με ειδίκευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όπου και εργάστηκε ως διδάσκουσα-ειδικός επιστήμονας. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην κοινωνική και πολιτισμική Ιστορία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και της Διασποράς του ελληνισμού στα Βαλκάνια και τον Παρευξείνιο χώρο τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια