Διονυσία Κοντογιάννη
Ελλάδα


Η Διονυσία Κοντογιάννη είναι λέκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 1992 αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το 2002 έγινε διδάκτορας των Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 1999-2005 ήταν διαχειρίστρια του ερευνητικού προγράμματος «Παιδεία Ομογενών» το οποίο υλοποιόταν από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε από το 2005-2008 ως εκπαιδευτικός σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 2005 ξεκίνησε να διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης μέχρι το 2009 και από τότε μέχρι σήμερα διδάσκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του ίδιου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διαπολιτισμική παιδαγωγική, τη δίγλωσση εκπαίδευση και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας