Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου
Ελλάδα


Η Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου είναι καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας