Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος
Ελλάδα


Ο καθηγητής Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος γεννήθηκε στην Κωμιακή Νάξου. Πρωτότοκος από πέντε αδέρφια μεγάλωσε κάτω από δύσκολες συνθήκες στην ορεινή Νάξο όπου και έμεινε μέχρι την ηλικία των δεκατριών χρόνων. Περάτωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ όπου πήρε το αντίστοιχο δίπλωμα το 1971 και εκεί ήρθε πρώτος μεταξύ των αποφοίτων και τιμήθηκε με το Χρυσοβέργιο Βραβείο. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και εργάσθηκε σαν ελεύθερος επαγγελματίας Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός μέχρι το 1975 οπότε και πήρε υποτροφία ερευνητή από τo University of Washington, Seattle ΗΠΑ και ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φωτογραμμετρία και Τηλεπισκόπηση. Το 1976 πήρε το δίπλωμα του μεταπτυχιακού τίτλου μάστερ MSCE και το 1979 πήρε το διδακτορικό δίπλωμα Ph.d. Καθόλη τη διάρκεια των σπουδών του διατήρησε την υποτροφία του ερευνητή και επιπλέον μετά την απόκτηση του διπλώματος μάστερ εργάσθηκε με μερική απασχόληση στο South Seattle Community College όπου δίδαξε Φωτογραμμετρία και Τηλεπισκόπηση. Αμέσως μετά την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος είχε προσφορές ακαδημαϊκής καριέρας από δύο Πανεπιστήμια των ΗΠΑ: το University of Illinois στην πόλη Urbana Champaign και από το California State University στην πόλη Fresno. Ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή καθηγητή (associate professor) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του California State University στην πόλη Fresno όπου εργάσθηκε από το 1980 μέχρι το 1989. Με τη συνεισφορά του βοήθησε ώστε το πρόγραμμα σπουδών που εργάσθηκε να γίνει ένα από τα καλύτερα στις ΗΠΑ. Το 1982 τιμήθηκε με το βραβείο του εξέχοντος καθηγητή (outstanding professor) και το 1984 πήρε προαγωγή στη θέση του καθηγητή και πήρε επίσης μόνιμη θέση (tenure). Στο Φρέσνο της Καλιφόρνιας γνώρισε και παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του και έκτοτε σύντροφο της ζωής του Ανδρονίκη Καρασμάνογλου από το Βόλο και μαζί απέκτησαν τρία παιδιά. Παραιτήθηκε από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Καλλιφόρνιας όταν είχε εκλεγεί στη θέση του καθηγητή στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου όπου υπηρετεί από το 1989 που ανέλαβε καθήκοντα μέχρι σήμερα. Το 1995 Ίδρυσε το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και ΓΣΠ του οποίου είναι διευθυντής μέχρι σήμερα και το οποίο εξόπλισε με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλους του Τομείς του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το 1998 μαζί με τη βοήθεια συναδέλφων του υπέβαλε πρόταση ΕΠΕΑΕΚ η οποία εγκρίθηκε σαν ΠΣΕ και ιδρύθηκε το Τμήμα της Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας του οποίου υπήρξε πρόεδρος μέχρι το 2001. Στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα εκπόνησε πολλά ερευνητικά προγράμματα και έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων και έγκυρων επιστημονικών περιοδικών. Στις δραστηριότητες του συμπεριλαμβάνονται έρευνα και διδασκαλία στην ευρύτερη περιοχή της Τοπογραφίας και σε εξειδικεύσεις όπως είναι η Τηλεπισκόπηση, η φωτογραμμετρία, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και η Πληροφορική. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1971 και της ASPRS από το 1976.

Τίτλοι:
Συγγραφέας