Κωνσταντίνος Σ. Παπαλέξης
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Σ. Παπαλέξης είναι γυμνασιάρχης - θεολόγος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας