Λέανδρος Ρακιντζής
Ελλάδα


Ο Λέανδρος Ρακιντζής είναι Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας