Μαρία Χατζηαποστόλου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Λόγια ελπίδας[ Συλλογικό έργο, Λόγια ελπίδας ]www.vakxikon.gr τχ.16Δεκέμβριος 2011-Φεβρουάριος 2012