Δημήτρης Ηλ. Μητρόπουλος
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Ηλ. Μητρόπουλος είναι καθηγητής πληροφορικής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής