Άννυ Ασημάκη
Ελλάδα


Η Άννα Ασημάκη είναι Λέκτορας Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης του Σχολείου και των Παιδαγωγικών Πρακτικών, την Κοινωνιολογική Διάσταση της θέσμισης, ανάπτυξης και εξέλιξης της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, τον Κοινωνικό και Εκπαιδευτικό Αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικών κατηγοριών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας