Σάκης Ισαακίδης
Ελλάδα


Ο Σάκης Ισαακίδης είναι ιδιωτικός υπάλληλος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας