Αναστάσιος Καραγάνης
Ελλάδα


Ο Αναστάσιος Καραγάνης είναι επίκουρος καθηγητής Χωρικής Οικονομετρίας στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της Οικονομετρίας, της Χωρικής Οικονομετρίας, της Αστικής Οικονομικής, της Κεφαλαιαγοράς και των Μεθόδων Περιφερειακής Ανάλυσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χωρικής Οικονομετρίας, Στατιστικής, Μεθόδων Περιφερειακής Ανάλυσης, Βάσεων Δεδομένων, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων, Αγορών Ακινήτων και Ανάλυσης Κινδύνων στο Τραπεζικό Σύστημα. Έχει εργαστεί στον Τραπεζικό Τομέα και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας