Μικρή Σελήνη
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 56-58 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3827278
e-mail: info@psihalos.gr
web site: www.psihalos.gr
Γιώργος Ψύχαλος