Εκδόσεις Αλάτι
Εκδότης
Εργαστήριο συγγραφής - Εκδόσεις Αλάτι
Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 25, Δήμος Αμυνταίου, Τ.Κ. 53200
Τηλέφωνο: 6978198750
e-mail: ekdoseisalati@gmail.com
web site: https://www.ekdoseisalati.com/
Γιώτα Κοτσαύτη