Εκδόσεις Καστανιώτη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζαλόγγου 11 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3301208
e-mail: info@kastaniotis.com
web site: www.kastaniotis.com
Καστανιώτης Θανάσης