Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Εκδότης
Διεύθυνση: Ευριπίδου 84 105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3213907
e-mail: info@hestia.gr
web site: www.hestia.gr
Εύα Καραϊτίδη