Ελληνικά Γράμματα
Εκδότης
Διαθέτει, επίσης, τα ISBN: 978-960-19- και 978-960-7019-.
Διεύθυνση: Συντ. Δαβάκη 10 & Μυλοποτάμου 115 26 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3390204-6
e-mail: info@pediobooks.gr
web site: www.pediobooks.gr
Παύλος Παπαχριστοφίλου
Βιβλιοπωλείο: Λυκαβηττού 1 & Ακαδημίας 106 72 Αθήνα τηλ. 210 3229620 fax 210 3390209