Εκδόσεις Παπαζήση
Εκδότης
Διεύθυνση: Νικηταρά 2 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3822496
e-mail: papazisi@otenet.gr
web site: www.papazissi.gr
Αλέξανδρος Παπαζήσης
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Σιατίστης 7, 546 31 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 227410 email: natasapelagidou@papazisi.gr