Οδός Πανός - Σιγαρέτα
Εκδότης
Οδός Πανός - Σιγαρέτα
Διεύθυνση: Διδότου 39 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3616782
e-mail: chronas@otenet.gr
web site: www.odospanos-cigaret.gr
Χρονάς Γεώργιος