Νεφέλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ασκληπιού 6 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3639962
e-mail: info@nnet.gr
web site: nefeli.fairead.net
Δουβίτσας Περικλής
Βιβλιοπωλείο: Ασκληπιού 16 106 80 Αθήνα Τηλ. 210 3607744