Στοχαστής
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 39 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3601956
e-mail: info@stochastis.gr
web site: www.stochastis.gr
Δάφνη Παπασπηλιοπούλου