Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
Εκδότης
Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΒΕ
Διεύθυνση: Σόλωνος 98 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3661200
e-mail: webmaster@livanis.gr
web site: www.livanis.gr
Λιβάνης Ηλίας, Λιβάνη Γιώτα