Ύψιλον/ Βιβλία
Εκδότης
Διεύθυνση: Τζαβέλλα 15 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3838257
e-mail: ybooks@otenet.gr
web site: www.ypsilon.gr
Χαρμάνης Αθανάσιος