Ίκαρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Βουλής 4 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3225152
e-mail: info@ikarosbooks.gr
web site: www.ikarosbooks.gr
Κατερίνα Καρύδη, Χρυσή Καρύδη