Οξύ - Brainfood
Εκδότης
Ακτή
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 80 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5226609
e-mail: info@oxy.gr
web site: www.brainfood.gr
Χατζόπουλος Νίκος
Διακίνηση: Brainfood Εκδοτική Κολωνού 12-14 104 37 Αθήνα τηλ.: 210 2514123 e-mail: contact@brainfood.gr