Αρχιπέλαγος
Εκδότης
Μ. Πιτσιλίδης Α.Ε.
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 102 166 74 Γλυφάδα
Τηλέφωνο: 210 8947002
e-mail: pitsilid@otenet.gr
Μιχάλης Πιτσιλίδης