Βεργίνα
Εκδότης
Διεύθυνση: Φειδίου 14-16 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3833725
e-mail: info@verbooks.gr
web site: www.verbooks.gr