Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
Εκδότης
Διεύθυνση: Αδριανείου 3 115 25 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 6714371
e-mail: betamedarts@otenet.gr
web site: www.betamedarts.gr
Αναστασία Βασιλάκου